02/12/2007
Φρούριο Άβαντα

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στον Άβαντα, βόρεια της Αλεξανδρούπολης, επάνω σε έναν λοφίσκο, βρίσκονται τα εντυπωσιακά ερείπια βυζαντινού φρούριου, το οποίο σώζει τετράγωνους πύργους και σε ορισμένα σημεία διπλό τείχος. Στην περιοχή βρέθηκαν και ίχνη οικισμού και οχυρώσεων προϊστορικής και αρχαϊκής περιόδου. Το κάστρο και οι πύργοι κατά μια εκδοχή, ήταν δημιούργημα των Γατελούζων ή Βυζαντινών και χρησίμευσε για την άμυνα των παραθαλάσσιων περιοχών, από επιδρομές των Βουλγάρων. Νεότερες απόψεις ταυτίζουν το φρούριο με τη βυζαντινή Περιστεριά.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικός Χάρτης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 6.

Ελλάς-Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, (1992). Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης.

Θράκη, Το σταυροδρόμι των Ελλήνων, (2000). Εκδόσεις Αδάμ, σελ. 30, 137, 139.

Κούκος Μ. (1991). Στα βήματα του Ορφέα, Οδοιπορικό της Θράκης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Koukos/orfeas/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Οδηγός περιήγησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (2000). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 85.


Οι μεσαιωνικοί πύργοι στον Άβαντα
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Οι μεσαιωνικοί πύργοι στον Άβαντα.
(Φωτογραφία: Δημοσθένης Δούκας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.