02/12/2007
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης οφείλεται στον Σύλλογο Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Νομού Έβρου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1982. Η ανέγερση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε χάρη στις δωρεές των πολιτών της Αλεξανδρούπολης, σε ένα οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού. Το Μουσείο βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης απέναντι από το Δημαρχείο και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1995.

Οι εκθεσιακοί χώροι του μουσείου αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα και φιλοξενούν μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Το μουσείο διαθέτει επίσης αίθουσα διαλέξεων και βιβλιοθήκη. Στους χώρους του μουσείου διοργανώνονται, επίσης, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες.

Σήμερα, γίνονται αξιόλογες προσπάθειες από την πλευρά του Συλλόγου Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Νομού Έβρου για την ανεύρεση χρηματικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί, να εκσυγχρονιστεί και να εξοπλιστεί κατάλληλα το Ιστορικό Μουσείο, να λειτουργεί σύμφωνα με τα σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.