02/12/2007
Σαμοθράκη-Κεραμιδαριά

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στη βόρεια παραλία της Σαμοθράκης, 5χλμ. ανατολικά της Παλαιόπολης, στη θέση Κεραμιδαριά, ανάμεσα στους οικισμούς Κάτω Καρυώτες και Θερμά, αποκαλύφθηκαν δύο εργαστήρια κεραμικής και συγκεκριμένα παραγωγής αμφορέων της ελληνιστικής εποχής, τα οποία ανήκουν σε εκτεταμένο συγκρότημα κεραμικών εργαστηρίων. Έχουν ερευνηθεί ένας μεγάλος ορθογώνιος εργαστηριακός χώρος, που ήταν σε χρήση στην ύστερη ελληνιστική και πρώιμη ρωμαϊκή εποχή. Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί πολλά μελανόμορφα αγγεία, αμφορείς και πήλινα ειδώλια, γεγονός που αποδεικνύει την άνθηση της κεραμικής και της αγγειοπλαστικής στο νησί της Σαμοθράκης από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικό είναι το αγγείο, το οποίο χρονολογείται στα 500-490 π.Χ. το οποίο απεικονίζει σκηνές πατητηριού και δοκιμής κρασιών και αποδίδεται στο ζωγράφο του Ευχαρίδη.

Σημαντικός είναι ο γειτονικός χώρος απόθεσης κεραμικών απορριμμάτων ενός παλιότερου εργαστηρίου, όπου αποκαλύφθηκε αξιοσημείωτος αριθμός ενσφράγιστων λαβών αμφορέων με 70 τουλάχιστον τύπους διαφορετικών σφραγισμάτων, που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 4ου και 3ο αιώνα π.Χ. Το σφράγισμα φέρει το έμβλημα (κηρύκειο, κεφάλι κριού, πίλο, αστέρι, δελφίνι, κλπ.) του κατασκευαστή και του εργαστηρίου, και κάποιες φορές ένα όνομα, που αναφέρεται πιθανότατα σε κάποιον ετήσιο άρχοντα, σε έναν Επώνυμο. Τις εμπορικές συναλλαγές της Σαμοθράκης και την εξαγωγή του κρασιού της επιβεβαιώνουν οι Σαμοθρακίτικοι αμφορείς που έχουν βρεθεί σε πόλεις της θρακικής παραλίας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στη βαλκανική ενδοχώρα.

Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί τρεις κεραμικοί κλίβανοι, οι οποίοι αποτελούσαν τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος κλιβάνων και χρονολογούνται στα αυτοκρατορικά χρόνια. Ανήκουν στον τύπο του κατακόρυφου κλιβάνου με θάλαμο καύσης ορθογωνικής κάτοψης, υποστήριγμα με κεντρικό διάδρομο και συμφυή πεσσό στον πίσω τοίχο.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικός οδηγός, (1999). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 29.

Μάτσας Δ., (1994). Η Σαμοθράκη στην Αρχαιότητα, Αφιέρωμα: Σαμοθράκη, Εφημερίδα Καθημερινή, σελ. 4.

Μάτσας Δ., Μπακιρτζής Α. (1998). Σαμοθράκη, Μικρός Πολιτισμικός Οδηγός, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης & Δήμου Σαμοθράκης, ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σελ.86.

Lehmann K. (1998). Samothrace, A Guide to the excavations and the museum, Institute of Fine Arts, New York University, σελ.176-178.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.