29-01-2006
Ορεινή περιοχή Λειβαδίτη: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή σε σύνολο, είναι από τους σημαντικότερους βιότοπους στην Ελλάδα για όλα τα μεγάλα θηλαστικά (Αρκούδα, Λύκος Αγριογούρουνο, Ζαρκάδι).
Στην περιοχή του Λειβαδίτη συναντούμε 102 είδη πουλιών που όλα τους σχεδόν αναπαράγονται στα δάση της περιοχής. Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών διατηρούν εδώ και στην ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης τους κύριους ή και μοναδικούς πληθυσμούς τους. Συγκεκριμένα, αυτά είναι ο Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus), η Αγριόκοτα (Bonasa bonasia), η Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum), ο Ελατόμπουφος (Aegolius funereus) και ο Καρυδοσπάστης (Nucifraga caryocatactes).
Η περιοχή του Λειβαδίτη αποτελεί τη νοτιότερη εξάπλωση του Αγριόκουρκου σε ολόκληρη την οροσειρά της Ροδόπης και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σε ποσοστό πληθυσμό της Αγριόκοτας στην Ελλάδα.


Το Αγριογούρουνο (Sus scrofa) είναι συνηθισμένο είδος στην ορεινή περιοχή και συναντάται συνήθως σε πυκνά και δροσερά μέρη, χωρίς να αποφεύγει και τις ανοικτές εκτάσεις και τα λασποτόπια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Με τα πρώτα κρύα του χειμώνα πολλά αποδημητικά πουλιά επισκέπτονται την περιοχή, βρίσκοντας καταφύγιο στα πυκνά δάση και τις προφυλαγμένες από το βοριά ρεματιές. Άλλα, που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή, μεταναστεύουν νοτιότερα στον κάμπο. Φάσσες (Columba palumbus).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Με τις πρώτες ζέστες της άνοιξης αρχίζει μια έντονη δραστηριότητα αναπαραγωγής σε όλα τα είδη. Καρδερίνα (Carduelis carduelis) ταΐζοντας το μικρό της.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.