02/12/2007
Βίων

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ο Βίων ο Αβδηρίτης έζησε στα τέλη του 5ου-αρχές 4ου αιώνα π.Χ. (περ. 430 -370 π.Χ.). Υπήρξε αστρολόγος, μετεωρολόγος, μαθηματικός και φιλόσοφος, μαθητής του Δημόκριτου και έγραψε στην αττική και ιωνική διάλεκτο. Σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο, ο Bίων ο Αβδηρίτης ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη θεωρία ότι υπάρχουν περιοχές στη γη, όπου για έξι μήνες είναι μέρα και για έξι μήνες νύχτα, γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε συνείδηση της σφαιρικότητας της γης. Επιπλέον, ο Βίων προσπάθησε να συσχετίσει τη φορά των ανέμων με το κλίμα. Οι θεωρίες του και οι επιστημονικές απόψεις του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε ταξιδέψει πολύ σε μακρινές περιοχές της γης.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.