02/12/2007
Διοκλείδης

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ο Διοκλείδης έζησε περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., κατά την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν μηχανικός από τα Άβδηρα, ο οποίος επινόησε πολλές πολιορκητικές μηχανές. Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές ο Διοκλείδης κατασκεύασε την «Ελέπολη», μια πολιορκητική μηχανή, που χρησιμοποίησε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής κατά την πολιορκία της Ρόδου (305-304 π.Χ.).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.