13/12/2007
Το Ιερό της Αθηνάς

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. "Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περί τα 100μ. νότια του ιερού του Πυθίου Απόλλωνα, πάνω σε ανάλημμα των αρχών του 5ου αι.π.Χ. σώζονται τα θεμέλια του ιερού της Αθηνάς. Το όνομά της μαρτυρείται από τα όστρακα και τα αγγεία που βρέθηκαν στο χώρο με χαραγμένο επάνω τους το όνομά της («Πολιούχος» Αθηνά).

Ο ναός διαθέτει μνημειακό πρόπυλο και πρέπει να στήθηκε πάνω σε προγενέστερο ιερό του 6ου αι.π.Χ. Σήμερα στην περιοχή σώζονται λείψανα του ιερού, ίχνη βωμού στα δυτικά και αναλημματικοί τοίχοι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν για το σχηματισμό της επίπεδης επιφάνειας του περιβάλλοντος χώρου.

Τμήματα του ιερού χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μεσαιωνικών κτισμάτων, ενώ στις ανασκαφές που έγιναν στο χώρο βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα αρχαϊκής περιόδου (700-500π.Χ.), όπως πήλινα ειδώλια, αγγεία και ακροκέραμα του πρώτου ναού.

Βιβλιογραφία:

1.Γερακούδης Σ., «Η ιστορία της Θάσου», Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Ομάδα, 1986, σελ.104
2.Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, «Οδηγός της Θάσου», Αθήνα: Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 1974, σελ.66-69
3.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.138-139
4.«Θάσος», Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Αθήνα, 1997 σελ.116


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.