13/12/2007
Τείχη της Θάσου

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. "Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα αρχαία τείχη της Θάσου χτισμένα στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. κατά το ισόδομο σύστημα διατρέχουν τον περίβολο της πόλης σε μήκος 4 χλμ.

Τμήματά του διατηρούνται σε μεγάλο ύψος ενώ σε πολλά σημεία υπάρχουν πύλες αφιερωμένες στους θεούς: η πύλη του Παρμένωνα, στο σημείο που το τείχος στρέφεται δυτικά, η πύλη του «Σιληνού», με ανάγλυφη παράσταση δαίμονα στην αριστερή παραστάδα της θύρας που οδηγεί στη «συνοικία του Σιληνού» πίσω από το τείχος, η πύλη του Ηρακλή και του Διονύσου, που σύμφωνα με επιγραφή προστατεύουν την πόλη της Θάσου, η πύλη του Δία και της Ήρας, στην ανατολική πλευρά του τείχους με ανάγλυφη παράσταση που εμφανίζει τη θεά Ήρα καθισμένη και παρόμοια παράσταση με τον Δία, η πύλη της «Θεάς με το άρμα», όπου ο Ερμής πιθανότατα οδηγεί το άρμα της Άρτεμης και η πύλη του Ερμή και των Χαρίτων, στη βόρεια πλευρά.

Οι πύλες φέρουν παραστάσεις θεών, ηρώων και δαιμόνων που προστατεύουν την πόλη από τον εχθρό, όπως και τα αποτρόπαια μάτια που βρέθηκαν στο νότιο τμήμα του τείχους.

Βιβλιογραφία:

1.Γερακούδης Σ., «Η ιστορία της Θάσου», Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Ομάδα, 1986, σελ.105-108
2.Αξιώτης Π., «Η Θάσος», Θεσσαλονίκη:1953, σελ.43-45
3.Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, «Οδηγός της Θάσου», Αθήνα: Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 1974, σελ.71-82
4.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.135-136
5.Τουράτσογλου Ι., Μακεδονία. Ιστορία-Μνημεία-Μουσεία, Πλήρης οδηγός με χάρτες και σχέδια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1995, σελ.390-391
6.«Θάσος», Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Αθήνα, 1997 σελ.116


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.