30-10-2007
Σχολεία στη Γενισέα Ξάνθης κατά τον 19ο αιώνα

Θαναηλάκη Καλλιόπη
Πηγή: ΙΠΕΤ
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Κατά τον 19ο αιώνα, στην περιοχή της Γιάννιτζε ( Γενισέα), η οποία είχε 450 κατοίκους, υπήρχε 1 δημοτικό σχολείο με 3 τάξεις και 30 μαθητές.

Βιβλιογραφία
Πέτρος Α. Γεωργαντζής, Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Ξάνθη 1976, σελ. 154.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.