13/12/2007
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πόλη της Καβάλας στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα

Θαναηλάκη Καλλιόπη
Πηγή: ΙΠΕΤ
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου παρατηρούμε μια μεγάλη ανάπτυξη σχολείων στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Την περίοδο αυτή λειτουργούν στην πόλη της Καβάλας δύο Αστικές Σχολές. Μία για αγόρια και μία για κορίτσια. Με τον όρο « Αστικές Σχολές» εννοούμε, σύμφωνα με το Νομοσχέδιο Μιλήση [1877], τα διτάξια σχολεία αμέσως μετά το τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο, τα οποία προτάθηκαν να είναι αρρένων και θηλέων. Στα τέλη του 19ου αιώνα το «αρρεναγωγείο» της πόλης είχε 8 τάξεις και το «παρθεναγωγείο» επίσης 8.

Βιβλιογραφία
Δαλακούρα Κατερίνα, Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης (1854-1914), Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θήλεων στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε. Θεσσαλονίκη 2000, σελ.47-48 υποσημείωση 77.

Ζιώγου- Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986, σελ.287-288.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.