30-10-2007
Η εκπαίδευση στην Αλεξανδρούπολη

Θαναηλάκη Καλλιόπη
Πηγή: ΙΠΕΤ
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Το πρώτο ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) στα 1866. Στην ίδια πόλη αναφέρονται στα 1887 1 Αστική Σχολή με 2 δασκάλους και 75 μαθητές, 1 νηπιαγωγείο και 1 παρθεναγωγείο με 30 μαθήτριες.

Βιβλιογραφία
Βακαλόπουλος Απ. Κωνσταντίνος, Ιστορία της Μείζονος Θράκης:Από την πρώιμη Οθωμανοκρατία μέχρι τις μέρες μας. Εκδόσεις Α. Σταμούλη 2004, σελ. 357.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.