20/12/2007
Κάστρο Πλατανιάς του νομού Δράμας

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ."Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Δύο χιλιόμετρα από το σημερινό χωριό Λεκάνη του νομού Δράμας, ανάμεσα στο Φαλακρό όρος και σε βουνά του ομώνυμου χωριού, βρίσκεται ο «Καλές», το μικρό κάστρο της Πλατανιάς, σε υψόμετρο 665μ.

Η ακρόπολη της Πλατανιάς φέρει ίχνη ζωής από την εποχή του Σιδήρου (1050-800π.Χ.) μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (4ος-7ος αι.μ.Χ.) αποτελώντας μία από τις πιο σημαντικές ορεινές ακροπόλεις οχυρωμένες σε λόφους. Το τείχος της είναι κατασκευασμένο με ξερολιθιά και μεγάλους δόμους, ενώ στο εσωτερικό της έχουν έρθει στο φως χώροι κατοίκησης και ελέγχου στρατιωτικών δυνάμεων για την προστασία των παραποτάμιων δρόμων.

Η συνέχιση της χρήσης του κάστρου κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (4ος-7ος αι.μ.Χ.) μαρτυρείται από την εύρεση στο εσωτερικό του αντικειμένων, δείγματα κεραμικής και νομίσματα, που χρονολογούνται κατά την περίοδο αυτή.

Βιβλιογραφία

1.Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., «Η Δράμα και η περιοχή της από τη Νεολιθική εποχή ως τα τέλη της αρχαιότητας: παρατηρήσεις στον αρχαιολογικό χάρτη του Νομού Δράμας», ,Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β? Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαΐου 1994), Δράμα 1998, σελ. 46-47
2.Περιστέρη Κ. «Πρώτη ανασκαφική έρευνα στην «Ακρόπολη» Πλατανιάς Δράμας», ΑΕΜΘ 4 (1990), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 469-476.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.