20/12/2007
Το Κάστρο της Καβάλας

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ."Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Το Κάστρο της Καβάλας (Φρούριο για τους ντόπιους) δεσπόζει πάνω στη βραχώδη ακρόπολη, στην παλιά συνοικία της Παναγιάς.

Η πρώτη οχύρωση της πόλης τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 5ου αι. π.Χ, όταν περιβάλλεται με τείχη, χτισμένα από μεγάλους λιθόπλινθους γρανίτη. Τμήματα αυτού του τείχους έχουν βρεθεί στην ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά της χερσονήσου. Το 1307 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β? Παλαιολόγος (1282-1328 μ.Χ.) επεκτείνει το τείχος από τη θάλασσα μέχρι την κορυφή του βουνού, δημιουργώντας το λεγόμενο «μακρύ τείχος», προκειμένου να προστατεύσει την πόλη από την επέλαση των Καταλανών και των Οθωμανών. Δύο πύλες, ο κεντρικός κυλινδρικός πύργος και λείψανα άλλων πύργων πιθανόν να προέρχονται από τη βυζαντινή οχύρωση.

Η σημερινή ακρόπολη της Καβάλας κατασκευάζεται στο α? τέταρτο του 15ου αι. μ.Χ, ενσωματώνοντας στην κατασκευή της τα ερείπια της Βυζαντινής ακρόπολης της Χριστούπολης, που καταστράφηκε το 1391μ.Χ. Η ακρόπολη, μήκους 65μ. και πλάτους 17-60μ., είναι χτισμένη με λίθους από τοπικό γρανίτη, αναμεμειγμένους με τούβλα και μάρμαρα, και συνδεδεμένους μεταξύ τους με ασβεστοκονίαμα.

Η ακρόπολη αποτελείται από δύο μέρη, διαχωριζόμενα με εγκάρσιο τείχος. Ο εξωτερικός περίβολος διαθέτει τρεις πύργους, δύο στις βόρειες γωνίες και έναν στην ανατολική, έναν προμαχώνα στη νοτιοανατολική και δύο πύλες εισόδου. Η πύλη της βορειοδυτικής γωνίας είναι αχρηστευμένη, ενώ η ακριβώς απέναντί της αποτελεί την κύρια είσοδο του κάστρου. Ο εσωτερικός περίβολος περιλαμβάνει τη δεξαμενή νερού, την αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων, που χρησιμοποιείται αργότερα ως φυλακή, ένα κτίσμα στη δυτική πλευρά, που πιθανόν χρησιμοποιείται ως κατάλυμα της φρουράς και τον κεντρικό κυκλικό πύργο, ύψους 18μ., απομονωμένο από τα τείχη, για την τελευταία άμυνα της πόλης.

Το κάστρο σήμερα διατηρείται σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιείται για διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες της πόλης.

Βιβλιογραφία

1.Λαζαρίδης Δ., Οδηγός Μουσείου Καβάλας. Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, 1969, σελ. 47-49
2.Μαλλούχου Φ.- Tufano -S, «Η Ακρόπολη της Καβάλας. Ιστορική εξέλιξη-Προτάσεις συντήρησης και αναβίωσης», Πρακτικά Α? Τοπικού Συμποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή της, (Καβάλα, 18-20 Απριλίου 1977), ΙΜΧΑ,Θεσσαλονίκη, 1980, σελ.341-359
3.Τουράτσογλου Ι., Μακεδονία. Ιστορία-Μνημεία-Μουσεία, Πλήρης οδηγός με χάρτες και σχέδια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1995, σελ. 357-362
4.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.132
5.«Καβάλα», Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Αθήνα, 1997, σελ. 246-248
6.«Καβάλα, η/ Νεάπολις, η» Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου, Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα, Υπουργείο Αιγαίο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1998, σελ. 172
7.Eυγενίδου Δ., Κάστρα Μακεδονίας-Θράκης, Βυζαντινή Καστροκτισία, εκδ.Adam Editions, Αθήνα, 1950, σελ.68-71


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.