20/12/2007
Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Αλυκής

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ."Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στα βυζαντινά χρόνια φαίνεται ότι το αρχαίο ιερό των Διοσκούρων εγκαταλείπεται και η λατρεία μετατοπίζεται σε ένα ύψωμα λίγο πριν από τα λατομεία. Στη θέση που βρίσκεται η νεκρόπολη των ρωμαϊκών χρόνων (30π.Χ.-324μ.Χ.), οικοδομούνται δύο βασιλικές τρίκλιτες.

Πρώτα κτίζεται στα νότια η μεγαλύτερη και πλάι της μία μικρότερη. Η δεύτερη βασιλική διαθέτει βαπτιστήριο στο νότιο τμήμα της και καταλήγει σε αίθριο. Η νότια βασιλική διαθέτει μνημειακό άμβωνα που την καθιερώνει ως τη σπουδαιότερη από τις δύο. Και οι δύο βασιλικές διαθέτουν κλίτη που χωρίζονται με ιωνικές κιονοστοιχίες και διακοσμούνται με παραστάσεις πουλιών, παγωνιών και άλλων ζώων.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα κατασκευάζεται πιθανότατα στο δεύτερο μισό του 5ου αι.μ.Χ. και εγκαταλείπεται κατά το πρώτο μισό του 7ου αι.μ.Χ., την ίδια εποχή που εγκαταλείπονται τα λατομεία και ο οικισμός.

Βιβλιογραφία

1.Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, «Οδηγός της Θάσου», Αθήνα: Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 1974, σελ.103-106
2.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.139


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.