20/12/2007
Ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών του 5ου -6ου αι.μ.Χ.

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. "Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στη βορειοανατολική πλευρά της Αγοράς σώζεται τρίκλιτη βασιλική των αρχών του 5ου αι.μ.Χ., μήκους 23 μέτρων. Η βασιλική διαθέτει νάρθηκα με δύο εισόδους στο εσωτερικό, ενώ στα βορειοδυτικά της βρίσκεται «μαρτύριο», τετράγωνος δηλαδή χώρος που επικοινωνεί με το νάρθηκα μέσω θύρας στη βόρεια πλευρά του. Το δάπεδο καλύπτεται με μωσαϊκό κάτω από το οποίο βρίσκεται κρύπτη. Τα πλαϊνά δωμάτια είναι αφιερωμένα σε δύο ανώτερους κληρικούς και το κεντρικό στον μάρτυρα Ακάκιο.

Στην πλατεία που σχηματίζεται στην οδό της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής σώζονται τα ερείπια τρίκλιτης βασιλικής των αρχών του 6ου αι.μ.Χ., που κατασκευάστηκε πάνω σε λείψανα κατοικιών των ρωμαϊκών χρόνων (31π.Χ.- 324μ.Χ.). Η βασιλική έχει σχήμα ελεύθερου σταυρού και διαθέτει διαστάσεις (μήκος 45μ. και πλάτος 20μ.) που επιτρέπουν τον εκκλησιασμό μεγάλου αριθμού πιστών. Πιθανότατα καταστρέφεται το 904μ.Χ. όταν ο Λέων ο Τριπολίτης χρησιμοποιεί τη Θάσο ως ορμητήριο των επιθέσεων του κατά της Θεσσαλονίκης.

Βιβλιογραφία

1.Γερακούδης Σ., «Η ιστορία της Θάσου», Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Ομάδα, 1986, σελ.92-93,112
2.Αξιώτης Π., «Η Θάσος», Θεσσαλονίκη:1953, σελ.57-60
3.Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, «Οδηγός της Θάσου», Αθήνα: Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 1974, σελ.43-44,90-91


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.