Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΕΠ ΚτΠ, Γ΄ΚΠΣ.

Για πρόσβαση στον ΕΘΕΚ πατήστε τον εξής δεσμό: http://www.xanthi.ilsp.gr/ethek/


χρυσαλλίδες

Έργο

Το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού  «Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων» αναπτύχθηκε στο παρακάτω πλαίσιο:

Πράξη:

ΠΛΕΙΑΔΕΣ: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία (2003-2007) http://pleiades.cti.gr

Ενότητα:

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού

Τελικός Δικαιούχος

(Φορέας Υλοποίησης & Επιστημονικής Παρακολούθησης του έργου):

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ)(http://www.cti.gr/)

Φορέας Χρηματοδότησης και Λειτουργίας:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.)

Χρηματοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ


 

Ανάδοχος Φορέας Έργου

ΙΕΛ

Ομάδα Ανάπτυξης του Έργου «ΕΘΕΚ»

καθ. Γεώργιος Καραγιάννης, Υπεύθυνος έργου
Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού, Αναπληρώτρια υπεύθυνη έργου
Νίκος Χατζηγεωργίου, Υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού
Βασίλης Κατσούρος, Αναπληρωτής τεχνικός υπεύθυνος - Έλεγχος ποιότητας
Γρηγόρης Σταϊνχάουερ, Ομάδα σχεδιασμού
Μαρία Γιάγκου, Ομάδα σχεδιασμού, Εκπαιδευτικά σενάρια, πιλοτική εφαρμογή
Τάσος Πατρικάκος, Ομάδα σχεδιασμού
Πέπη Σταμούλη, Εκπαιδευτικά σενάρια
Βίκυ Καντζου, Εκπαιδευτικά σενάρια
Νίκος Γλάρος, Τεχνικός σχεδιασμός
Μαρία Γαβρηλίδου, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου
Σάκης Δούπας, Υλοποίηση - ανάπτυξη κώδικα εφαρμογής
Νίκος Σιδηρόπουλος, Υλοποίηση - ανάπτυξη κώδικα εφαρμογής
Γιώργος Τσουλουχάς, Υλοποίηση - ανάπτυξη κώδικα εφαρμογής
Χρύσα Σκοτίδα, Λειτουργικός έλεγχος
Μαρία Λαδά, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου, εμπλουτισμός με κείμενα
Μαρία Ζουράρη, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου, εμπλουτισμός με κείμενα
Εύη Μπανταβάνου, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου, εμπλουτισμός με κείμενα
Εύη Μαρζέλου, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου, εμπλουτισμός με κείμενα
Yuliya  Ilkevich, Σχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου, εμπλουτισμός με κείμενα
Ελένη Μιχαλακοπούλου, Ψηφιοποίηση/επεξεργασία κειμενικού υλικού
Βασίλης Πελεκάνος, Ψηφιοποίηση/επεξεργασία κειμενικού υλικού
Νίκη Βεζυργιάννη, Πιλοτική εφαρμογή στο Λύκειο
Σύλα Κλειδή, Πιλοτική εφαρμογή στο Γυμνάσιο
Βασιλική Ροδοπούλου, Πιλοτική εφαρμογή στο Δημοτικό

postscriptum, Δημιουργία διεπαφής χρήστη

Υπεύθυνος/οι παρακολούθησης εκ μέρους του ΕΑ.ΙΤΥ:

Σίλια Ρονιώτη, σύνδεσμος παρακολούθησης
Ελένη Παπαδοπούλου, σύνδεσμος για εκπαιδευτικά θέματα

Τρέχουσα Έκδοση Εκπαιδευτικού Πακέτου

Pre-release, Ιούνιος 2007

Πληροφορίες

 

Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ) έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στο πλαίσιο του έργου Πλειάδες, υποέργο Χρυσαλλίδες (2005-2007). Αποτελείται από:

 • ένα Γενικό Σώμα Κειμένων
 • το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων
 • το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων

Ειδικότερα:
Το Γενικό Σώμα Κειμένων περιλαμβάνει περισσότερες από 34.000.000 λέξεις και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.
Τα κείμενα είναι αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, από το 1990 και μετά. Επιλέχθηκαν κείμενα από πολλές πηγές, ποικίλα κειμενικά είδη με ποικίλη θεματολογία. Αποφεύγονται τα κείμενα με διαλεκτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και προτιμώνται κείμενα με υψηλή αναγνωσιμότητα (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, βιβλία με υψηλές πωλήσεις κ.τ.λ.). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθήτε τον ιστότοπο του ΕΘΕΓ (http://www.hnc.ilsp.gr/).

Το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων περιλαμβάνει 2.250.000 λέξεις από τα εξής βιβλία:

Βαθμίδα

Τάξη

Γνωστικό αντικείμενο

Δημοτικό

Στ΄

Γλώσσα

Φυσικές Επιστήμες

Ερευνώ και ανακαλύπτω

Θρησκευτικά

Ιστορία

Γεωγραφία

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων

Φυσική (ΔΕΠΠΣ)

Φυσική Αγωγή Ε΄και ΣΤ΄ (ΔΕΠΠΣ))

Θεατρική Αγωγή Ε΄και ΣΤ΄ (ΔΕΠΠΣ)

Ιστορία (ΔΕΠΠΣ)

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ)

Γυμνάσιο

Α΄

Γλώσσα

Συντακτικό Νέας Ελληνικής

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Μουσική

Βιολογία

Ιστορία

Γεωγραφία

Οικιακή οικονομία

Πληροφορική

Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄, Β΄, Γ΄ (ΔΕΠΠΣ)

Αρχαία Ιστορία (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο μαθητή

Αρχαία Ιστορία (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο καθηγητή

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο μαθητή

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο καθηγητή

Φυσική Αγωγή Α΄, Β΄, Γ΄ (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο μαθητή

Φυσική Αγωγή (ΔΕΠΠΣ)βιβλίο καθηγητή

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ (ΔΕΠΠΣ)

Β΄

Γλώσσα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Χημεία

Ιστορία

Φυσική

Γεωγραφία

Οικιακή οικονομία

Μουσική

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο μαθητή

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο καθηγητή

Γ΄

Γλώσσα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Χημεία

Ιστορία

Φυσική

Βιολογία

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Μουσική

ΣΕΠ (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο μαθητή

ΣΕΠ (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο καθηγητή

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο μαθητή

Θρησκευτικά (ΔΕΠΠΣ), βιβλίο καθηγητή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο μαθητή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο Εκπαιδευτικού

Τοπική Ιστορία (ΔΕΠΠΣ)

Εικαστικά (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο μαθητή

Εικαστικά (ΔΕΠΠΣ) βιβλίο καθηγητή

Λύκειο

Α΄

Έκφραση έκθεση

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Πληροφορική

Β΄

Έκφραση έκθεση

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Πληροφορική

Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς

Αρχές Φιλοσοφίας

Γ΄

Έκφραση έκθεση

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων διαμορφώνεται από τους διδάσκοντες με κείμενα που επιλέγουν και προσθέτουν οι ίδιοι.Για όλα τα κείμενα του ΕΘΕΚ υπάρχουν στη διάθεση του χρήστη οι εξής πληροφορίες:

 • Βιβλιογραφικά στοιχεία
  Πληροφορίες απαραίτητες για την αναγνώριση κάθε κειμένου, όπως τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, μεταφραστής (αν πρόκειται για μεταφρασμένα κείμενα), ημερομηνία έκδοσης.
 • Στοιχεία κατηγοριοποίησης
  Πληροφορίες απαραίτητες για την κατάταξη των κειμένων σε καθορισμένες κατηγορίες, με βάση
  α) το μέσο δημοσίευσής τους
  β) το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν και το ειδικότερο είδος
  γ) το θέμα τους και το ειδικότερο θέμα

  Εκτός από τα παραπάνω, τα κείμενα που προέρχονται από σχολικά βιβλία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως προς την τάξη και το γνωστικό αντικείμενο.

 

Τι δυνατότητες σας δίνει ο ΕΘΕΚ;
Μέσω του ΕΘΕΚ έχετε τη δυνατότητα:
1. Να αντλήσετε αυθεντικά παραδείγματα χρήσης της ελληνικής γλώσσας αναζητώντας:

 • συγκεκριμένες λέξεις: εισάγοντας π.χ. τη λέξη «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν τη λέξη αυτή ως έχει.
 • λήμματα: εισάγοντας π.χ. το λήμμα «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν κάθε κλιτό τύπο του λήμματος που εμφανίζεται στα κείμενα του ΕΘΕΚ, όπως «παίζει», «παίξω», «παίζοντας» κ.λπ.
 • μέρη του λόγου: εισάγοντας π.χ. «ουσιαστικό», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν ουσιαστικά.

Σε περιπτώσεις τύπων που μπορεί να ανήκουν σε περισσότερα από ένα μέρη του λόγου (π.χ. «καλά» επίθετο ή επίρρημα), το σύστημα στην παρούσα του έκδοση δεν είναι σε θέση να διακρίνει αυτόματα το ορθό του λόγου (ανάλογα με το εκάστοτε γλωσσικό περιβάλλον). Επιστρέφει, έτσι, όλες τις προτάσεις στις οποίες περιέχεται ο ζητούμενος τύπος.
2. Να μελετήσετε μέσα από συμφραστικούς πίνακες τους τύπους που αναζητήσατε.
3. Να αναζητήσετε τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων και λημμάτων στα σώματα κειμένων του ΕΘΕΚ.

 

Κατάλογος πηγών: Εκδοτικοί Οίκοι / Οργανισμοί

Γκοβόστης Εκδοτική Α.Ε.
Εκδόσεις GUTENBERG
Εκδόσεις Αθανασόπουλου - Παπαδάμη
Εκδόσεις Γαρταγάνη
Εκδόσεις Καστανιώτη
Εκδόσεις Κριτική
Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α. Α. Λιβάνη
Εκδόσεις Νεφέλη
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΤΟ ΒΗΜΑ, RAM)
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Εκδοτική ΑΛΦΑ ΕΠΕ
Εκδόσεις Ψυχογιός
Βιβλιοσυνεργατική
MOTOTECH ΑΒΕΕ. (ΜΟΤΟ)
Mουσικοεκδοτική ABEE 2000 (Δίφωνο)
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Εκπαιδευτήρια Δούκα
NEMECIS
Διεθνής Αμνηστία
Εκδόσεις Δεσπ. Μαυρομάτη
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου-Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΑ (Εταιρεία Μελέτης Επιστημών του Ανθρώπου) 
Εκδοτικός Οίκος ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΟΕ, Θεσσαλονίκη
ΘΕΤΙΣ AUTHENTICS ΕΠΕ
Exandas Publications


Δημόσιοι Φορείς
Βουλή των Ελλήνων
Γραφείο Πρωθυπουργού
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εμπορίου(νυν Υπουργείο Ανάπτυξης)
Υπουργείο Εξωτερικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι.
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε.
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Παν/μιο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)

 

Το όνομα " Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων" αποτελεί Trademark (™) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στην υλοποίηση του ΕΘΕΚ συμμετέχουν δύο φορείς: το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται σε συντομία οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων φορέων.

Κατηγορία Εργασιών

Φορέας

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά θέματα

ΙΕΛ

Τεχνικός σχεδιασμός του λογισμικού (μηχανή διεπαφής χρήστη κ.λπ.)
Υλοποίηση του λογισμικού (προγραμματισμός)
Συνοδευτικά εγχειρίδια χρήσης
Έλεγχος ποιότητας

Επιστημονικά, Παιδαγωγικά, Εκπαιδευτικά θέματα

ΙΕΛ

Σχεδιασμός παιδαγωγικής προσέγγισης του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού λογισμικού
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων
Σχεδιασμός/συγγραφή βιβλίων μαθητή-εκπαιδευτικού

Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία

Πιλοτική εφαρμογή σε σχολικό περιβάλλον

Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

ΙΕΛ

Εμπλουτισμός του σώματος κειμένων με κείμενα των σχολικών βιβλίων

Διοίκηση – Συντονισμός έργου

ΙΕΛ

Εργασίες παρακολούθησης και συντονισμού του έργου για την έγκαιρη παράδοση των Παραδοτέων στο ΕΑΙΤΥ, συνεργασία με την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία κ.ά.

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Αρχείο
Βιβλίο Μαθητή Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης του ΕΘΕΚ στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο 24-07-2008 κατέβασμα
Βιβλίο εκπαιδευτικού Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης του ΕΘΕΚ στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο 24-07-2008 κατέβασμα
Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 10-03-2010 κατέβασμα
Νέα
 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου © 2007, Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων