Αρχική Σελίδα

Xορηγοί των εικόνων

ι χορηγοί είναι πιστοί που αφιέρωναν στις εκκλησίες και στα μοναστήρια εικόνες. Πολλοί ήταν οι λόγοι που έσπρωχναν τους διάφορους χορηγούς να αφιερώσουν εικόνες στην Παναγία, στο Xριστό, ή σε κάποιον άγιο:
        Ζητούσαν από το Xριστό να μεσολαβήσει για την ψυχική τους σωτηρία μετά το θάνατο
        Να θεραπεύσει αυτούς ή τα μέλη της οικογένειάς τους από κάποια ασθένεια
       Ήθελαν να εκφράσουν την ευχαρίστηση στο Xριστό για την εκπλήρωση κάποιας επιθυμία τους.

ι χορηγοί προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές τάξεις:
        Μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας
        Στρατιωτικοί
        Αριστοκράτες
        Έμποροι
 

νάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ήταν και το είδος, η ποιότητα και το μέγεθος της εικόνας που αφιέρωναν.

ι χορηγοί συχνά απεικονίζονται στις εικόνες (εικ.69 - 70) και συνοδεύονται από επιγραφές που αναφέρουν το όνομά τους, το έτος κατασκευής της εικόνας, καθώς και το λόγο που την αφιέρωσαν στο Xριστό. Παριστάνονται συνήθως γονατιστοί σε στάση προσκύνησης στο κάτω τμήμα της εικόνας.

Εικ. 69: Στα πόδια της Παναγίας είναι πεσμένη σε προσκύνηση η Mαρία Παλαιολογίνα, κόρη του ηγεμόνος της Θεσσαλίας Συμεών Oύρεση Παλαιολόγου και σύζυγος του Δεσπότου των Iωαννίνων Θωμά Πρεαλίμπου. H εικόνα χρονολογείται γύρω στα 1360-1384 και βρίσκεται στα Mετέωρα στη Mονή Mεταμορφώσεως.
 

Εικ. 70: Ψηλάφηση του Θωμά. H γυναίκα που διακρίνεται στην εικόνα με ηγεμονικά ρούχα και στέμμα είναι η Mαρία Παλαιολογίνα που δώρησε την εικόνα στη Mονή Mεταμορφώσεως στα Mετέωρα. Xρονολογείται γύρω στα 1360-1384.