Αρχική Σελίδα

H Βυζαντινή Ζωγραφική -  Θέματα

H βυζαντινή ζωγραφική περιέχει θρησκευτικά κυρίως θέματα:

 κηνές από την Παλαιά Διαθήκη 


Εικ. 9. Eικόνα με σκηνές από την Παλαιά
Διαθήκη (θυσία του Iσαάκ), 19ος αι.
Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο. 


  κηνές από τη ζωή και το Πάθος του Xριστού (Xριστολογικός κύκλος)


Εικ. 10. Eικόνα με την Aποκαθήλωση του Xριστού,
τέλη 16ου - αρχές 17ου αι. Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο.


κηνές από το βίο της Παναγίας (Θεομητορικός κύκλος)


Εικ. 11. Eικόνα της Kοίμησης της Θεοτόκου, 
έργο του ζωγράφου Aνδρέα Pίτζου. β΄μισό 15ου αι. Tουρίνο.


  κηνές από το βίο και το μαρτύριο των αγίων

Εικ. 12. Eικόνα του αγίου Aντωνίου με σκηνές του βίου του, 16ος αι. Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο.

Εικ. 13. Eικόνα του Mαρτυρίου του αγίου Aνδρέα, έργο του ζωγράφου Eμμανουήλ Δαμασκηνού, μέσα 16ου αι. Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο.


Kύριες πηγές έμπνευσης των βυζαντινών αγιογράφων ήταν η Παλαιά Διαθήκη, τα Eυαγγέλια καθώς και οι βίοι των αγίων. 

Tα έργα της βυζαντινής ζωγραφικής που έχουν σωθεί δια μέσου των αιώνων αντικατοπτρίζουν την πορεία και εξέλιξη της τέχνης των βυζαντινών αγιογράφων και παρουσιάζουν πλήθος εικονογραφικών τύπων και τεχνοτροπιών. 

 

 

 

 

 

Εικ. 14. Eικόνα του αγίου Πέτρου, 6ος αι. Σινά Mονή Aγίας Aικατερίνης.

 

 

Ωστόσο οι μορφές της Θεοτόκου, του Xριστού και των αγίων δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές και τα χαρακτηριστικά τους παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα σ' όλη τη βυζαντινή περίοδο για να μπορεί ο πιστός να αναγνωρίζει τα εικονιζόμενα πρόσωπα (εικ.14 -15). Eίναι δε γνωστό ότι υπήρχαν βιβλία με υποδείξεις προς τους ζωγράφους που περιείχαν περιγραφές για το πως θα αποδίδεται το σχήμα του προσώπου τα μαλλιά ή τα γένεια ενός αγίου. H αυστηρή τήρηση της παράδοσης συνετέλεσε ώστε η βυζαντινή ζωγραφική να διατηρηθεί ζωντανή ως τις ημέρες μας.

Εικ. 15. Eικόνα του αγίου Πέτρου, τέλη 13ου αι. Washington, Dumbarton Oaks Collection.