Τοιχογραφίες
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Εισαγωγή
ΕΙΣΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΡΙ


Ψηφιδωτά
ΨΗΦΙΔΩΤΑ
 

Εικόνες
ΕΙΚΟΝΕΣ

Χειρόγραφα
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

 


Η θεματική παρουσίαση "Βυζαντινή Ζωγραφική" αναπτύχθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, με τη συνεργασία του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη, στο πλαίσιο του έργου ΙΣΤΟΣ.

Για τα κείμενα εργάστηκαν:  

  • Δρ. Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Διευθυντής του ΒΧΜ

  • Ανδρομάχη ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ, αρχαιολόγος

  • Δρ. Φαίδρα ΚΑΛΑΦΑΤΗ, αρχαιολόγος

  • Ράνια ΦΑΤΩΛΑ, αρχαιολόγος

  • Βάλια ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ, συντηρήτρια

  • Γιάννης ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ, ηλεκτρ. Υποστήριξη

  • Δημήτρης ΜΠΑΛΛΑΣ, ηλεκτρ. Υποστήριξη