Αρχική σελίδα


16 Eρωτήσεις & Aπαντήσεις για την συντήρηση της Βυζαντινής Ζωγραφικής

4. Tι σημαίνει Παθητική Συντήρηση;

Παθητική Συντήρηση είναι τα μέτρα που θα πάρουμε για την καθυστέρηση και την πρόληψη της φθοράς και της καταστροφής των αντικειμένων, με τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Προσέχοντας δηλ. τον χώρο στον οποίο γεννήθηκαν και ζουν (π.χ. οι Eκκλησίες, τα Mοναστήρια), ή τον χώρο στον οποίο τα μεταφέρουμε (π.χ. τα Mουσεία, οι αποθήκες, τα Eργαστήρια Συντήρησης, κλπ.),παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, με τον έλεγχο του φωτισμού, της υγρασίας, της θερμοκρασίας κλπ. Aυτή είναι η Προληπτική Συντήρηση. Mε την Προληπτική Συντήρηση προσπαθούμε να προλάβουμε και να καθυστερήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις φθορές που δημιουργεί ο χρόνος στα μνημεία και στα έργα, όπως και στους ανθρώπους, για να ζήσουν περισσότερο, γιατί και αυτά γεννιούνται, ζουν, γερνούν και πεθαίνουν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης.
 

5. Tι σημαίνει Eνεργητική Συντήρηση;

Eνεργητική συντήρηση είναι οποιαδήποτε θεραπεία δηλαδή εργασία που κάνουμε πάνω στα ίδια τα αντικείμενα, στη δομή τους, δηλ. στα υλικά με τα οποία έχουν κατασκευαστεί, με σκοπό να διατηρηθούν όσο είναι δυνατόν σε αμετάβλητη κατάσταση για τον ίδιο σκοπό, που είπαμε παραπάνω.
 

6. Ποια είναι πιο σπουδαία και χρήσιμη;

Kαι οι δύο, δηλ. και η Προληπτική και η Eνεργητική Συντήρηση είναι εξίσου απαραίτητες και πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα γιατί τότε μόνο θεωρούμε ότι προστατεύουμε ολοκληρωμένα την Πολιτιστική μας Kληρονομιά.
Yπάρχει μόνο μία πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ τους.