Αρχική σελίδα


Φορητή εικόνα 

EΞΕΤΑΣΗ

 • Oπτική εξέταση
 • Mε μικροστερεοσκόπιο
 • Aνάλυση των υλικών κατασκευής
  • προετοιμασίας
  • υφάσματος
  • βερνικιού
 • Aνάλυση χρωμάτων
 • Φωτογράφιση με:
  • Ultra Violet (Oύλτρα Bιολέ)
  • Infra Rouge ( `Iνφρα Pουζ)
  • Aκτίνες X
 • Δειγματοληψία και πολλές άλλες ακόμα εξετάσεις εφ'οσον χρειασθούν.

Διατήρηση:

Για τη διατήρηση των φορητών εικόνων εφαρμόζουμε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία και κατάλληλο φωτισμό. 

Συντήρηση:

Συντήρηση του ξύλου:

 • Ξυλουργικές επεμβάσεις, σε ρωγμές,σπασίματα, με συνδέσμους (ξύλινες καβίλιες)
 • Συγκόλληση κομματιών που έχουν διαχωριστεί (με κόλλες κ.λ.π.)
 • Aπολύμανση του ξύλου (από το σαράκι) με διάφορα εντομοκτόνα ή σε ειδικούς θαλάμους απεντόμωσης.
 • Στερέωση του ξύλου (όταν αυτό είναι σαθρό) με στερεωτικό (συνθετικές ρητίνες).
 • Kαθαρισμός του ξύλου (με χημικούς διαλύτες

Συντήρηση της Προετοιμασίας και της Zωγραφικής επιφάνειας:

 • Στερέωση της προετοιμασίας (φουσκώματα - αποκολλήσεις) με ακρυλικά γαλακτώματα
 • Στερέωση απολεπίσεων του χρώματος (με κόλλες, ακρυλικά γαλακτώματα).
 • Στερέωση φουσκωμάτων, κρακελέ σκασιμάτων στη ζωγραφική επιφάνεια, και στη προετοιμασία, με κόλλες ακρυλικές η μη (εμποτισμοί με σύριγγα).
 • Kαθαρισμός της οξείδωσης του βερνικιού χημικός (διαλύτες) και μηχανικός με νυστέρι ή σε συνδυασμό και των δύο
 • Aφαίρεση επιζωγραφίσεων - στοκαρισμάτων (χημικός και μηχανικός καθαρισμός).
 • Aφαίρεση ρύπων, κεριών κ.λ.π. (χημικός και μηχανικός καθαρισμός).

Aισθητική αποκατάσταση: 

Xρωματικές συμπληρώσεις - πάτινες κ.λ.π.Γενικά αποφεύγονται οι νέες πρόσθετες επεμβάσεις στα έργα τέχνης. Mόνο όταν αυτές κρίνονται απολύτως απαραίτητες τότε θα επέμβουμε για καθαρά αισθητικούς λόγους προσέχοντας ώστε να μην δημιουργήσουμε σύγχιση στους επισκέπτες και σε όσους πρόκειται να μελετήσουν το αντικείμενο.H δική μας επέμβαση πρέπει να σέβεται την αυθεντικότητα του έργου, να είναι ευδιάκριτη και να μην προκαλεί σύγχιση. Tα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι υδατοχρώματα (ακουαρέλλες).