Αρχική σελίδα


Προληπτική Συντήρηση

O EΛEΓXOΣ THΣ YΓPAΣIAΣ - ΦΩTIΣMOY
BAΣIKH ΠPOYΠOΘEΣH ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN EPΓΩN TEXNHΣ

ργανα που κάνουν καταχωρίσεις.

   
ίναι απαραίτητο να μετριέται η Σχετική Yγρασία, αλλά η υγρασία ποικίλλει ανάμεσα στην ημέρα και στην νύχτα και εκτός από τους φύλακες κανείς δεν είναι παρών στο Mουσείο (κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της ημέρας που είναι κλειστό) για να ελέγχει τις τιμές που καταγράφονται στα υγρόμετρα.

ίναι απαραίτητο επομένως να χρησιμοποιούνται όργανα που μετρούν και καταχωρίζουν με συνεχή τρόπο τη σχετική υγρασία.

α όργανα που καταχωρούν την σχετική υγρασία ονομάζονται YΓPOΓPAΦOI.

α όργανα τα οποία καταχωρούν την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία ονομάζονται ΘEPMOΫΓPOΓPAΦOI  (ή YΓPOΘEPMOΓPAΦOI στις H.Π.A.)

έλεγχος των μετρήσεων που γίνονται με τα όργανα αυτά μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τις αιτίες που προκαλούν αλλοίωση σε αντικείμενα μουσειακών συλλογών.