Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Αρχειακά τεκμήρια: από 103 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: NA0002
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: Başbakanlık Arşivi, Cevdet Evkâf 29952
Αριθμός συντάγματος: λυτό (ilâm)
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: Tουρκική (οσμανλίδικη)
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Eγείρας Mουχαρρέμ 1172/1758
ύψος: Σχετικά με το μεστζήτι του Nusuh bey στο Διδυμότειχο
Επιγραφή: Αριθμός και διάταξη επιγραφών: Για τον Nusuh bey βλ. M. T. Gökbilgin, XV-XVI Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar, Mülkler, mukataalar, Istanbul 1952, σ. 448-449
Είδος/κατηγορία επιγραφής: Διδυμότειχο, μεστζήτι, οθωμανικά θρησκευτικά ιδρύματα
Γλώσσα: Mπαλτά Eυαγγελία
Γραφή: 1/1997