Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Αρχική σελίδα  Πληροφορίες

Ο "Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός" είναι μια ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων Ιστορίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Τουρισμού για τη Θράκη. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων ερευνητικού κυρίως χαρακτήρα η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο από τις σελίδες αυτές. Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου είναι 20 Μαρτίου 1999.

Ο "Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός" πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση (ΕΚΒΑΝ Π30) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι φορείς που συμμετείχαν στο έργο είναι οι εξής:

Φορέας Κύριος ρόλος στο έργο
 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ανάδοχος
 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συλλογή υλικού Ιστορίας και Πολιτισμού
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ. Συλλογή υλικού Περιβάλλοντος και Τουρισμού
 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Παράρτημα Θράκης Επεξεργασία υλικού - Κατασκευή Βάσης Δεδομένων
 Intrasoft, Γραφείο Βορ. Ελλάδος Κατασκευή CD πολυμέσων
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κατασκευή συστήματος κρατήσεως θέσεων
ΔΗΜΟΙ: ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΦΕΡΡΩΝ Εγκατάσταση σταθμών πληροφόρησης
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συλλογή υλικού για κατασκευή CD για τη Καστοριά
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη

Κατασκευή και εμπορία CD για τη Θράκη

Αν συναντήσετε προβλήματα στις ιστοσελίδες αυτές, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε στην διεύθυνση:
 webmaster at xanthi.ilsp.gr.