Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υποζώνη Abietionce phalonicae Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Υποζώνη Astragalo - Daphniopn

Μικρό τμήμα στο δασικό σύμπλεγμα Δρυμού (νομός Ξάνθης) καλύπτεται από ψυχρόβια κωνοφόρα.