Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Υποζώνη Astragalo - Daphniopn Κατάλογος χλωρίδας

Μόνο ορισμένες υψηλές κορυφές στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης ανήκουν στην εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων.