Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέγιστες μετρήσεις Anatidae κατά τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν τις περιόδους 1982-1989 και 1993-1996.

Είδος

Μέγιστη μέτρηση

Έτος

Cygnus olor

99

1987

Cygnus cygnus

9

1995, 1996

Anser albifrons

400

1995

Anser anser

1

1987

Branta ruficollis

11

1989

Tadorna tadorna

466

1989

Anas penelope

1750

1995

Anas strepera

194

1995

Anas crecca

6880

1995

Anas platyrhynchos

8800

1995

Anas acuta

965

1995

Anas clypeata

5200

1986

Netta rufina

16

1993

Aythya ferina

50000

1987

Aythya nyroca

1

1988

Aythya fuligula

2195

1996

Aythya marila

5

1995

Bucephala clangula

64

1993

Mergus albellus

43

1996

Mergus serrator

74

1996

Oxyura leucocephala

480

1994