Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Περιγραφή δραστηριοτήτων Πρωτογενής τομέας Γεωργικές καλλιέργειες
Αρχεία

Η γεωργία στα ορεινά είναι σχεδόν αποκλειστικά καλλιέργεια καπνού, σε μικρά χωράφια.

Η κτηνοτροφία είναι κυρίως γιδιών και βοοειδών.