Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Γεωργικές καλλιέργειες Κτηνοτροφία - Βόσκηση Μελισσοκομία
Αρχεία

Η κτηνοτροφία είναι κυρίως γιδιών και βοοειδών. Τα χαμηλά υψόμετρα και οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς είναι υπερβοσκημένα.