Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υγρά λιβάδια Καλλιεργούμενες εκτάσεις Κατάλογος πτηνών
Αρχεία

Οι γύρω καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι πολύ σημαντικές για τη διαχείμαση χηνών.