Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέγιστες μετρήσεις Anatidae κατά τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν τις περιόδους 1982-1989 και 1993-1996.

Είδος

Μέγιστη μέτρηση

Έτος

Cygnus olor

1080

1993

Cygnus cygnus

17

1996

Anser albifrons

456

1995

Anser erythropus

15

1994

Anser anser

8

1995

Branta ruficollis

1

1996

Tadorna tadorna

1673

1989

Anas penelope

5707

1995

Anas strepera

282

1989

Anas crecca

1130

1983

Anas platyrhynchos

3050

1995

Anas acuta

2885

1982

Anas clypeata

1590

1982

Netta rufina

2

1993

Aythya ferina

3180

1982

Aythya fuligula

120

1982

Aythya marila

3

1982

Clangula hyemalis

3

1988

Melanitta fusca

2

1996

Bucephala clangula

154

1988

Mergus albellus

27

1995

Mergus serrator

156

1986

Oxyura leucocephala

5

1989