Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέγιστες μετρήσεις Anatidae κατά τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν τις περιόδους 1982-1989 και 1993-1996.

Είδος

Μέγιστη μέτρηση

Έτος

Cygnus olor

385

1993

Cygnus cygnus

12

1987

Anser albifrons

250

1987

Anser anser

91

1984

Tadorna tadorna

60

1982

Anas penelope

3000

1989

Anas strepera

185

1995

Anas crecca

3250

1995

Anas platyrhynchos

6550

1995

Anas acuta

1800

1995

Anas clypeata

700

1987

Netta rufina

14

1984

Aythya ferina

4100

1984

Aythya nyroca

9

1982

Aythya fuligula

520

1985

Bucephala clangula

1

1985

Mergus albellus

7

1996

Oxyura leucocephala

30

1983