Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάσταση πληθυσμού Νομικό καθεστώς προστασίας Βιβλιογραφία
Αρχεία

Crocidura suaveolens: περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών του Π.Δ. 67/81

Citellus citellus: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/81, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC).