Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάλογος χλωρίδας Αρθρόποδα Αμφίβια
Αρχεία

ΤΑΞΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΕΝΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Insecta:

Saltatoria

Tettigoniidae

Platycleis

Platycleis escalerai (Bolivar, 1899)

   

Insecta:

Saltatoria

Tettigoniidae

Platycleis

Platycleis (Tessellana) nigrosignata (Costa, 1863)

   

Insecta: Saltatoria

Acrididae

Acrotylus

Acrotylus longipes (Charpentier, 1843)

   

Insecta:, Saltatoria

Acrididae

Aiolopus

Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781)

   

Insecta:

Saltatoria

Acrididae

Paracinema

Paracinema tricolor bisignata

(Charpentier, 1825)

   

Insecta: Lepidoptera

Pieridae

Pieris

Pieris mannii (Mayer)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles maculipennis (Meigen)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles sacharovi (Favre)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles superpictus (Grassi)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles plumbeus (Stephens)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles claviger (Meigen)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Anopheles

Anopheles algeriensis (Theobalb)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes caspius (Pallas)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes cantans (Meigen)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes vexans (Meigen)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes geniculatus (Olivier)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes annulipes (Meigen)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Aedes

Aedes pulchritarsis (Rondani)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex pipiens (Linnaues)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex modestus (Ficalbi)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex laticinctus (Edwards)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex univittatus (Theobald)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex hortensis (Fibalbi)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex impudicus (Fibalbi)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex mimeticus (Noe)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culex

Culex territans (Walker)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culiceta

Culiseta longiareolata (Macquart)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culiseta

Culiseta fumipennis (Stephens)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culiseta

Culiseta fumipennis (Stephens)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Culiseta

Culiseta annulata (Schrank)

   

Insecta: Diptera

Culicidae

Coquillettidia

Coquillettidia richiardi (Ficaldi)