Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Νομικό καθεστώς προστασίας Βιβλιογραφία
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.4 Υγρά λιβάδια
6.4.11.2.6 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
6.4.11.2.12 Άλλο
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

CORINE Biotops - Data Bank for the Natural Environment of Greece (1994). National Technical University of Athens.

Crivelli, A., H. Jerrentrup and B. Hallmann (1988): Preliminary results of a complete census of breeding colonial wading birds in Greece, spring 1985-1986. Ενημερωτικό Δελτίο ΕΟΕ, 4: 31-33.

Δρόσος, Ε., H. Jerrentrup, Μ. Κουλιζάκης, Ε. Μαρινάκη, Γ. Οικονομίδης, Α. Σαββίδης και Ν. Σταματούκος (1986): Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροβιότοπων Σύμβασης Ramsar. ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ε.Κ.Β.Υ. (1994): Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από το αρχείο παρατηρήσεων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων των ετών 1994 και 1996.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (1994): Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. ΕΟΕ. Αθήνα.

Goutner, V., G. Handrinos and S. Kazantzidis (1988): Conservation action for Anser erythropus and Numenius tenuirostris in the Evros delta, Thrace, Greece. Report to CEC, DG XI. Hellenic Ornithological Society and Royal Society for the Protection of Birds.

Grimmett, R.F.A., and T.A. Jones (1989): Important bird areas in Europe. ICBP Techn. Publ. No. 9. Cambridge.

Hallmann, B. (comp.) (1982): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1982. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B. (comp.) (1983): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1983. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B. (comp.) (1985): Midwinter Waterfowl Census in Northern Greece 1985. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B. (1995): Lesser Kestrel survey: Thessaly 1995. HOS, RSPB, BirdLife International. Unpublished report.

Hallmann, B., and G. Handrinos (comps.) (1984): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1984. Unpublished report to IWRB.

Hatzilacou, D. (1993): The distribution of the globally endangered Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus Bruch) in Greece. Threats pertaining to its habitats and recommencations for protection. RSPB unpublished report.

Hellenic Bird Ringing Center, Hellenic Society for the Protection of Nature and Greek Biotope / Wetand Center (1993): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1993. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society (1989): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1989. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1987): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1987. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1988): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1988. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society, Hellenic Bird Ringing Center and Hellenic Society for the Protection of Nature (1995): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1995. Unpublished report to IWRB.

Jerrentrup, H., M. Gaethlich, A.H. Joensen, H. Nohr and S. Brogger-Jensen (comps.) (1988): Urgent action plan to safeguard three endangered species in Greece and EC: Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus), Great White Egret (Egretta alba) and White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). Report to CEC, DG XI. Ornis Consult, Aarhus Natural History Museum and Hellenic Ornithological Society.

Κουτσαφτίκης, Α. (1974): Συστηματική οικολογική και ζωογεωγραφική έρευνα των Ροπαλοκέρων (Λεπιδόπτερα) της ηπειρωτικής Ελλάδος. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα, 1974

Μαυρομμάτης, Γ. (1980): Το Βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική Έρευνα, 1 (Παράρτημα), σ. 63.

Ondrias, J.C. (1968): Liste des amphibiens et des reptiles de Grè ce. Biol. Gallo-Hellenica, 1, pp. 111-135.

Ouzounis, K. and Samanidou-Voyadjoglou, A. (1993): Preliminary research on Bacillus Thuringiensis Var. Islaelensis use for mosquito control in northeast Greece. Bull. Soc. Vector Ecol., 18 (2): 147-151

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986.

Σκούλος, Μ.Ι. (συντ.) (1993): Πρόγραμμα διαχείρισης Λίμνης Ισμαρίδας και συμπλέγματος λιμνοθαλασσών: τελική διαχειριστική μελέτη. Εθν. Καποδ. Πανεπ. Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Τομέας ΙΙΙ.

Σφήκας, Γ. και Τσούνης Γρ. (1993): Οικοτουριστικός Οδηγός της Ελλάδας. Αθήνα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 1992.

Tucker, G.M., and M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series No.3. BirdLife International. Cambridge.

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carolinae Biol., 36, pp. 341 - 369.

Willemse, F.: fauna Graeciae. Catalogue of the Orthroptera of Greece I. Hellenic Zoological Society. Athens, 1984