Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Νομικό καθεστώς προστασίας Μικρά Θηλαστικά
Αρχεία

Mustela nivalis: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/81

Vormela peregusna: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/81