Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καταφύγια άγριας ζωής Μικρά Θηλαστικά Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ

Οικογένεια Erinaceidae

Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος

Οικογένεια Soricidae

Neomys anomalus Βαλτομυγαλίδα

Crocidura leucodon Χωραφομυγαλίδα

Crocidura suaveolens Κηπομυγαλίδα

XEIΡΟΠΤΕΡΑ

Οικογένεια Rhinolophidae

Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος

Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος

Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος

Οικογένεια Vespertilionidae

Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα

Myotis bechsteini Μυωτίδα του Bechstein

Myotis blythi Μικρομυωτίδα

Myotis myotis Τρανομυωτίδα

Myotis mystacinus Μουστακονυχτερίδα

Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυκτοβάτης

Nyctalus noctula Νυκτοβάτης

Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα

Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Nathusius

Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα

ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Οικογένεια Sciuridae

Citellus citellus thracicus Σπερμόφιλος

Οικογένεια Gliridae

Dryomys nitedula Δενδρομυωξός

Οικογένεια Arvicolidae

Microtus guentheri Αρουραίος της Μεσογείου

Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου

Οικογένεια Muridae

Micromys minutus Δασοποντικός

Apodemys sylvaticus Δασοποντικός

Apodemus flavicolis Κρικοποντικός

Mus abbotti Σταχτοποντικός του Abbott