Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Αρθρόποδα Ιχθείς Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Cyprinidae

Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι

Gobio gobio Γυφτόψαρο

Barbus cyclolepsis Βιργιάνα

Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα

Cyprinus carpio Κυπρίνος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Cobitidae

Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Siluridae

Silurus glanis Γουλιανός

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Anguillidae

Anguilla anguilla Χέλι