Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Έδαφος Υπέδαφος Τύποι κλίματος
Αρχεία

Κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Ερυθροπόταμου, εμφανίζονται τεταρτογενείς αποθέσεις μικτών φάσεων (αργιλοιλύες, άμμοι και ψηφίδες). Εκατέρωθεν της κοιλάδας η περιοχή δομείται γεωλογικά από εδαφικούς σχηματισμούς νεογενών ιζημάτων, με έντονη, κατά θέσεις, υδροφορία.