Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Τύποι κλίματος Θερμοκρασία Βροχόπτωση
Αρχεία

Η μέση ανώτατη θερμοκρασία είναι 30ο C (Αύγουστο) και η μέση κατώτατη 1,4οC (Ιανουάριο).