Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Περιοχές εξάπλωσης Νομικό καθεστώς προστασίας Στοιχεία βιοτόπων
Αρχεία

Erinaceus concolor: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/81

Crocidura suaveolens: περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών του Π.Δ. 67/81

Myotis blythi: περιλαμβάνεται στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC).