Τουρισμός Ιστορία
Αρχική σελίδα  Αναζήτηση: Βοήθεια
 

 Βοήθεια αναζήτησης στη βάση

Η αναζήτηση στη βάση μπορεί να γίνει είτε για λέξεις είτε για φράση και θα πρέπει να σημειώσετε τις περιοχές όπου θα γίνει η αναζήτηση. Μπορείτε να εισάγετε μία λέξη οπότε η αναζήτηση θα γίνει σε όλα τα κείμενα της βάσης που περιέχουν αυτή. Άν εισάγετε μια σειρά λέξεων αυτό αναγνωρίζεται σαν μία φράση και η αναζήτηση θα γίνει γι' αυτήν τη φράση στα κείμενα της βάσης.

Δεν θα πρέπει να δίνονται προς αναζήτηση οι ακόλουθοι χαρακτήρες:

          !    #    $     %    &    '    (     )    *    +     ,    -    .

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος τότε αυτός διαγράφεται.

Για να επιστρέψετε στη σελίδα αναζήτησης πατήστε εδώ.