Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Αρχική σελίδα  Τουρισμός  Στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή:   
Τηλεπικοινωνίες Νοσοκομείο - Κλινικές  
Εικόνες

Αγροτικό Ιατρείο Νεοχωρίου τηλ. 0542- 31222