Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Αρχική σελίδα  Τουρισμός  Στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή:   
Φαρμακεία Βιβλιογραφία  
Εικόνες

"Θρακιώτικα Λαογραφικά Ηθογραφικά και άλλα", Φωτούδης Απόστολος Κομοτηνή 1978.