Αρχική

Νέα

 • 02/12/2005: Ημερίδες για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη δικτυακών πυλών πολιτισμού και τουρισμού των περιφερειών

  Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) & η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ)Εξωτερικό Link, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της πρόσκλησης 78 του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες» της Υποκατηγορίας Πράξεων 1.2 «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού» της Κατηγορίας Πράξεων 1 «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», διοργανώνουν ειδικές ημερίδες για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη των δικτυακών πυλών των περιφερειών.

  Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις ημερίδες. Η πρώτη έγινε στα Χανιά την Πέμπτη 24/11/2005 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων και η δεύτερη στην Κέρκυρα την Τρίτη 29/11/2005 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Η τρίτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 7/12/2005 στo αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.Εξωτερικό Link.

  Πρόγραμμα ημερίδας

    9:30 – 10:00 | Προσέλευση – Γνωριμία

  10:00 – 10:15 | Χαιρετισμός
  Σμαράγδα Τσιγάνη, ΚτΠ

  10:15 – 10:45 | Διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων
  Ευγενία Μιχαηλίδου, ΚτΠ

  10:45 - 11:15 | Συζήτηση

  11:15 – 11:30 | Διάλειμμα – καφές

  11:30 – 11:40 | Ηλεκτρονική πλατφόρμα (κέλυφος) ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού/τουριστικού περιεχομένου (.ppt)
  Γρηγόρης Σταϊνχάουερ, ΙΕΛ

  11:40 – 12:00 | Προτεινόμενες πρακτικές για τη δημιουργία δικτυακών πυλών στις Περιφέρειες (.ppt)
  Νίκος Χατζηγεωργίου, ΙΕΛ

  12:00 – 12:45 | Επίδειξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (κέλυφος)
  Γιώργος Τσουλουχάς, ΙΕΛ

  12:45 – 13:00 | Προτεινόμενες πρακτικές για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος (.ppt)
  Γρηγόρης Σταϊνχάουερ, ΙΕΛ

  13:00 – 13:15 | Συζήτηση

  13:15 – 14:00 | Ελαφρύ Γεύμα

  14:00 – 14:10 | Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πύλης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου
  Διαχειριστής Πύλης Περιφέρειας

  14:10 – 15:10 | Σύσκεψη συνεργασίας με τα εξής θέματα συζήτησης:
  • Τρέχουσα κατάσταση πύλης
  • Συζήτηση προβλημάτων και ερωτημάτων σχετικά με την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση
  • Καθορισμός εγγραφής και δικαιωμάτων χρηστών
  • Καθορισμός γεωγραφικών περιοχών κάλυψης
  • Καθορισμός θεματικών κατηγοριών
  • Οργάνωση επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ φορέων υλοποίησης

  15:10 - 15:20 | Σύνοψη
  Διαχειριστής Πύλης Περιφέρειας

  15:20 | Κλείσιμο ημερίδας