Καλώς ήρθατε στον
Εκπαιδευτικό Θησαυρό Ελληνικών Κειμένων
Όνομα:
Κωδικός:

Για την δοκιμαστική χρήση του προγράμματος μπορείτε να συνδεθείτε ως επισκέπτης με όνομα και κωδικό guest. Για περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό, ή για λογαριασμό πρόσβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Νίκο Σιδηρόπουλο (nsidir@xanthi.ilsp.gr).
Βίντεο 1, Βίντεο 2
For testing purposes you can login using the guest account with username and password the word guest. For more information on the project, and for setting up an account, please contact Nikos Sidiropoulos (nsidir@xanthi.ilsp.gr).
Video 1, Video 2

Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό αναπτύχθηκε από το ΙΕΛ στο πλαίσιο της ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΕΠ ΚτΠ, Γ΄ΚΠΣ.

Για πληροφορίες για το έργο δείτε: http://www.xanthi.ilsp.gr/ethekinfo/

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων
Έκδοση 2.0, Απρίλιος 2010
Copyright ©2006, 2010 ILSP
All rights reserved

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ