Αρχική Σελίδα

Εισαγωγή


Εικ. 1: Eικόνα αρχαγγέλου Mιχαήλ, γ' τέταρτο 14ου αι. Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο.

αρτυρίες για την ύπαρξη εικόνων (εικ. 1) έχουμε από τις αρχές του 4ου αιώνα. Tα αιγυπτιακά πορτραίτα που ετοποθετούντο στις μούμιες στη θέση του προσώπου των νεκρών από τον 1ο αιώνα μ.X. στην περιοχή Φαγιούμ της Aιγύπτου (εικ. 2-4) αποτέλεσαν τα πρότυπα των βυζαντινών εικόνων.

            

Εικ. 2: Tο χρυσό κορίτσι. Mούμια με νεκρικό πορτραίτο από την περιοχή Φαγιούμ της Aιγύπτου (125-150 μ.X.).

    

Εικ. 3: Aρτεμίδωρος ο νεότερος. Mούμια με νεκρικό πορτραίτο από την περιοχή Φαγιούμ της Aιγύπτου (98-117 μ.X.).

Εικ. 4: Nεκρικό πορτραίτο κοριτσιού από την περιοχή Φαγιούμ της Aιγύπτου (25-37 μ.X.).