Αρχική Σελίδα

Εισαγωγή

λατρεία των εικόνων δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη τα πρώτα χριστιανικά χρόνια διότι πολλοί τις θεωρούσαν αντικείμενα ειδωλολατρίας. Aργότερα, όμως, γνώρισε μεγάλη διάδοση διότι:
          Οι εικόνες διευκολύνουν την κατανόηση του θείου,
          Δεν προσκυνούμε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένες οι εικόνες, αλλά τα πρόσωπα που εικονίζουν, 
          Οι εικόνες εκφράζουν την λατρεία των πιστών προς το Θεό.

ι εικόνες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στην ιδιωτική λατρεία:
          Στους τοίχους των σπιτιών
          Στο Παλάτι, στα ιδιωτικά βασιλικά προσκυνητάρια και στην αίθουσα του θρόνου.

ι περισσότερες όμως προορίζονταν για να τοποθετηθούν:
         Στους τοίχους των εκκλησιών
         Στα προσκυνητάρια των εκκλησιών
         Σε διάφορα μέρη των εκκλησιών, όπως στο ιερό, στον κυρίως ναό και στο νάρθηκα.

ρισμένες εικόνες ωστόσο είχαν και τις δύο χρήσεις. Aυτές που διακοσμούσαν τις κατοικίες πρέπει να ήταν μικρού μεγέθους διότι μπορούσαν εύκολα να μετακινηθούν, ενώ οι μεγάλες είχαν θέση κυρίως στους ναούς.

σημασία της εικόνας για του ορθόδοξους λαούς είναι τεράστια και κατέχει την κυρίαρχη θέση ανάμεσα στα αντικείμενα λατρείας της ορθόδοξης Eκκλησίας.