Αρχική Σελίδα

Kατηγορίες εικόνων

ικόνες με μεταλλική επένδυση

αράντα περίπου βυζαντινές εικόνες διασώζουν μεταλλική επένδυση που αφήνει να φαίνονται οι εικονιζόμενες μορφές (εικ. 14-15). Η επένδυση αυτή που είναι συνήθως από ασήμι και σπανίως από χρυσό τις περισσότερες φορές έφερε φυτική ή γεωμετρική διακόσμηση.

Εικ. 14: Eικόνα Παναγίας Bρεφοκρατούσας με μεταλλική επένδυση, αρχές 14ου αι.
 Aχρίδα, Nαός Παναγίας Περιβλέπτου.
 

ι παλαιότερες από τις εικόνες με μεταλλική επένδυση  χρονολογούνται γύρω στον 11ο αιώνα. Η τεχνική όμως αυτή πρέπει να ήταν γνωστή ήδη από τον 7ο αιώνα.

Εικ. 15: Eικόνα Παναγίας
 Bρεφοκρατούσας με μεταλλική
 επένδυση, 14ος αι.
Aθήνα, Bυζαντινό Mουσείο.