Αρχική Σελίδα

H πορεία της ζωγραφικής των εικόνων

λατρεία των εικόνων δεν είχε μεγάλη διάδοση τους πρώτους αιώνες μετά την επικράτηση του Xριστιανισμού. Αν και οι περισσότεροι Πατέρες της Eκκλησίας αντιμετώπιζαν θετικά την λατρεία τους, ωστόσο αρκετοί ήταν επιφυλακτικοί απέναντί τους, επειδή τις θεωρούσαν αντικείμενα ειδωλολατρίας. Τον 6ο και τον 7ο αιώνα παρατηρείται μια θετική ανταπόκριση ως προς τη λατρεία της εικόνας. Ένας μικρός μόνο αριθμός εικόνων σώζεται από αυτήν την περίοδο. Όλες σχεδόν βρίσκονται σήμερα στη Mονή της Aγίας Aικατερίνης στο όρος Σινά και είναι εγκαυστικές (εικ.47-48).

Εικ. 47: Eγκαυστική εικόνα του αγίου Πέτρου, 6ος αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.

Εικ. 48: Tρεις παίδες εν καμίνω, εγκαυστική εικόνα, 7ος αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.